Jouw – rolcontainer restafval – prijsvraag start hier…

Wat mag er allemaal in onze restafvalcontainers? Niet gevaarlijk bedrijfsafval en/of huishoudelijk afval, inclusief doeken bevuild met olie, met uitsluiting van alle andere afval.. Wat mag er niet in onze restafvalcontainers? Onder andere : gevaarlijk afval, verpakkingen van gevaarlijk afval en materiaal dat bevuild is met gevaarlijk afval, elektrische apparaten, gasflessen, medisch afval, inert afval, slib, vloeibaar afval en PMD. Kies hieronder uw gewenste inhoud van de afvalcontainer.

Inhoud rolcontainer:
4 vuilniszakken van 60 liter. Geschikt voor:
Kleine  ondernemingen en beperkte hoeveelheden afval.

Inhoud rolcontainer:
13 vuilniszakken van 60 liter. Geschikt voor:
Kleine of middelgrote ondernemingen.

Inhoud rolcontainer:
18 vuilniszakken van 60 liter. Geschikt voor:
Middelgrote ondernemingen of redelijke hoeveelheden afval.

Inhoud rolcontainer:
42 vuilniszakken van 60 liter. Geschikt voor:
Grotere ondernemingen en volumineus afval.

Inhoud rolcontainer:
84 vuilniszakken van 60 liter. Geschikt voor:
Grotere ondernemingen en volumineus afval.