Rolcontainer Restafval 2500 liter

Wat mag er allemaal in onze restafvalcontainers? Niet gevaarlijk bedrijfsafval en/of huishoudelijk afval, inclusief doeken bevuild met olie, met uitsluiting van alle andere afval.. Wat mag er niet in onze restafvalcontainers? Onder andere : gevaarlijk afval, verpakkingen van gevaarlijk afval en materiaal dat bevuild is met gevaarlijk afval, elektrische apparaten, gasflessen, medisch afval, inert afval, slib, vloeibaar afval en PMD.

Inhoud:

42 vuilniszakken van 60 liter.

Geschikt voor:

Grotere ondernemingen en volumineus afval.

Afmetingen:

226 cm (B) x 126,3 cm (D) x 143,5 cm (H). Wordt geplaatst op verharde, vlakke ondergrond: beton, asfalt, klinkers etc.. aanrijdbaar door een vrachtwagen. Kan tegen een wand of muur geplaatst worden. Heeft 2 deksels aan de voorkant.

Zwaar afval:

Restaurant, traiteur, schrijnwerkerij/meubelmakerij, binnenhuisinrichting, voedingswinkel, groenten en fruit, kinderdagverblijf.

Gemiddeld afval:

Bouw, landbouw en alle overige sectoren.